En un món cada cop més globalitzat, digitalitzat i interconnectat el nombre d’atacs informàtics ha augmentat any rere any convertint-se en una de les principals preocupacions de les empreses, tot i que només 1 de cada 3 pimes* ha establert els protocols més bàsics de seguretat.

Atacs massius com els soferts recentment a la xarxa d’Andorra, atacs focalitzats de ransomware patits per algunes empreses del país o de phishing a clients d’entitats bancàries ens han de posar alerta.

La seguretat dels sistemes d’informació (servidors, aplicacions i programes de gestió, etc..) no només és cosa de les empreses grans, tot negoci necessita una xarxa de seguretat adaptada a les seves característiques que el protegeixi ara i en el futur.

Amb SinzerAD Cyber360 t’ajudem, siguis una empresa gran, mitjana o petita, a millorar el nivell de seguretat de la teva empresa.

SinzerAD Cyber360

SinzerAD Cyber360 és una solució modular, adaptada al teu negoci que inclou:

VSOC 24x7 Pentest Correcció Retest Auditoria App Ciso Virtual Consutlroai Formació Conscienciació

Pentest / Correcció / Retest

Avaluació i detecció dels riscos i vulneabilitats de l’entorn, correcció i re-analisi periòdic.

Servei CISO Virtual / Consultoria de seguretat

Servei per analitzar i establir criteris que garanteixin un creixement en tecnologia en línia amb el desenvolupament de negoci.

Servei VSOC 24×7

Monitorització de la plataforma, analitzant i avisant dels incidents de seguretat que es puguin produïr tot aportant mesures de remediació.

Auditoria Apps

Auditoria del codi de les aplicacions desenvolupades per tal de detectar vulnerabilitats de seguretat i remediar-les.

Formació i conscienciació

Serveis integrats de conscienciació a usuaris en matèria de Seguretat mitjançant la realització d’accions en al que es necessària la seva implicació

Què hi guanyes?

 • Mitigació de riscos davant d’atacs externs
  • Robatori, filtrat i segrest de dades
  • Denegació de servei
  • Robatori de claus bancàries
  • Suplantació d’identitat
 • Compliment normatiu
 • Millora de la imatge corporativa i reputació davant del mercat
 • Formació als empleats
 • Sistema de resposta a atacs eficaç i a mida

I, a més, si sorgeix qualsevol imprevist:

 • Assegurança per a cobrir els danys que es poden ocasionar

No corris més riscos, deixa’ns les teves dades i et truquem!